OSP w gminie

Sprawozdanie z działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Rymanów

W roku 2001 na terenie gminy Rymanów funkcjonowało czynnie 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie jednostki OSP tj. Rymanów i Posada Dolna należą do krajowego systemu ratowniczo-pożarniczego. Stowarzyszenie, bo taka nazwę noszą jednostki OSP na terenie gminy, zrzesza 530 członków, jest to jak liczba wskazuje najliczniejsza organizacja, działająca na terenie gminy Rymanów.

Zarząd Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymał na swoją działalność w 2001 roku 150 tysięcy złotych, które wpełni wykorzystał na potrzeby sprawnego działania Stowarzyszenia. Wszystkie jednostki działające na terenie naszej gminy, otrzymują fachowe czasopismo "Strażak", sponsorowane dla nich przez Urząd Miasta i Gminy, co daje im możliwość zapoznawania się z nowościami, pomagającymi podnosić im swoje kwalifikacje.

W minionym roku odbył się VIII Zjazd Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym podsumowano pięcioletni okres działalności i wybrano nowy zarząd na następną pięcioletnią kadencję.

27 maja 2001 roku w Milczy, odbyła się uroczystość poświęcona 90 rocznicy istnienia OSP  w Milczy.1 lipca jednostka OSP Rymanów obchodziła 120 rocznicę swojego istnienia. W trakcie uroczystości poświęcono samochód marki Jelcz po przekarosowaniu oraz nowy sprzęt ratownictwa technicznego, który został zakupiony z dotacji Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 18 sierpnia wszystkie jednostki OSP z gminy Rymanów uczestniczyły w obchodach 50 lecia Uzdrowiskowej Zakładowej Straży Pożarnej w Rymanowie Zdroju. W tym dniu wszystkie jednostki otrzymały odznaczenia korporacyjne, odznaczeni zostali również działacze poszczególnych jednostek. Druhowie naszych jednostek OSP uczestniczyli w uroczystościach związanych z rozwinięciem sztandaru dla Zarządu Powiatowego Związku OSP w Krośnie, kilku druhów z naszych jednostek z tej okazji zostało odznaczonych wysokimi odznaczeniami korporacyjnymi.

Poczty sztandarowe gminnych jednostek uczestniczyły w uroczystościach państwowych, brały one również udział  w uroczystościach związanych z poświęceniem i oddaniem do użytku pomieszczeń dla Komisariatu Policji w Rymanowie.

9 września druhny z OSP Sieniawa i młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców z OSP Posada Górna i drużyna OSP Posada Dolna brały udział w powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się w Korczynie. Na zawodach tych drużyna kobieca OSP Sieniawa zajęła II miejsce, młodzieżowe drużyny OSP Posada Górna również zajęła II miejsce, drużyna OSP Posada Dolna miejsce VII.W jednostkach OSP Królik Polski, Posada Dolna, Klimkówka i Głębokie przeprowadzono kurs szkolenia podstawowego strażaka ochotnika, prowadzony przez druhów z Państwowej Straży Pożarnej z Krosna.Druhowie z jednostki OSP Posada Górna brali udział w zawodach sportowo - pożarniczych w Słowacji, gdzie dwie nasze jednostki zajęły dwa pierwsze miejsca.

                 Zarząd Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 10 marca zorganizował turniej wiedzy pożarniczej, jednak zainteresowanie tym turniejem było  znikome.

W 2001 roku jednostki działające w naszej gminie uczestniczyły w 37 akcjach ratowniczo gaśniczych, najwięcej wyjazdów odbywało się wiosną, kiedy ludzie zaczęli wypalać trawy. Jednostka OSP Posada Dolna brała udział w akcji usuwania skutków powodzi.

                                              Na podstawie sprawozdania ZG ZOSP w Rymanowie oprac. Anna Penar

Dalej

Wstecz

Spis treści