Przysłowia marcowe

 
 
 

     

Suchy marzec, mokry maj,

Będzie żyto niby gaj.

 

W marcu jak w garncu.

 

Kiedy w marcu wielkie grzmoty,

Nie ma lato w żyzności ochoty.

 

Marcowy lód, młoda rada,

Majowa pogoda, ranny deszcz –

Wszystko to nietrwałe.

 

Marzec zielony –

Niedobre plony.

 

Każdy gospodarz

zasiewa groch na marca,

aby próżnego

nie miał garnca.

 

Na świętego Kazimierza,

Zima do morza zmierza.

 

Przyjdzie św. Józef z pomocą,

I zrówna dzień z nocą.

              wybrał – Jan Niemczyk