PLAN SYTUACYJNY ZAPORY

CHARAKTERYSTYCZNE DANE ZBIORNIKA


  • poj. całkowita przy max PP - 15,38 hm/2

  • poj. Powodziowa forsowana - 1,20 hm/2

  • poj. powodziowa stała - 4,43 hm/2

  • poj. wyrównawcza - 8,34 hm/2

  • poj. martwa - 1,41 hm/2

  • pow. zalewu przy max PP - 131 ha

  • średnia głębokość zalewu - 12 m


PODSTAWOWE DANE HYDROLOGICZNE RZEKI WISŁOK W PRZEKROJU ZAPORY


Lokalizacja:  172,8 km rzeki Wisłok

Powierzchnia zlewni:  207,0 km/2

Przepływy:

Miarodajny (p=1%) - 380 m3/s

Kontrolny (p=0,3%) - 560 m3/s

Średni roczny - 2,53 m3/s

Najniższy - 0,06 m3/s

Wyrównawczy - 0,9 m3/s

Nienaruszalny - 0,24 m3/s

Ciąg dalszy.....

Spis treści

Wstecz